Polish Poetry


 

UNDER YOUR PROTECTION

Under your protection! All humanity calls
To you, Mother, who reign in heaven -
With deepest honor we bend our foreheads,
In every sorrow and in every need;
Take our hearts, thirsty for your help,
Under your protection!

Under your protection, every age entreats,
Every class, every social group,
Since you are our universal Mediator,
Because you have in your hands our destiny through eternity;
Take all of hearts wounded by suffering
Under your protection!

Under your protection, the holy Church hastens
With heavy and strong diabolical wars,
O may the rejoicing in your protection always
Give them time to experience triumph and peace!
Take Christianity tired by the fight
Under your protection!

Mateusz Jez

POD TWĄ OBRONĘ !

Pod Twą obronę! cała ludzkość wola
Do Ciebie Matko, co królujesz w niebie,
Ze czcią najgłębszą pochylając czoła,
W każdym frasunku i w każdej potrzebie;
Weź serca nasze ratunku spragnione
Pod Twą obronę!

Pod Twą obronę każdy wiek się wprasza,
Każdy stan, każde kółeczko społeczne,
Boś Ty wszechwładna Pośredniczka nasza,
Bo Ty masz w ręku losy nasze wieczne;
Weź wszystkie serca cierpieniem zranione
Pod Twą obronę!

Pod Twą obronę Kościół święty spieszy
W ciężkim z mocami piekielnemi boju,
O niech się zawsze Twą opieką cieszy,
Daj mu doczekać triumfu, pokoju!
Weź chrześcijaństwo walką udręczone
Pod Twą obronę!

Mateusz Jez

 

 


Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Michael P. Duricy , was last modified Friday, 08/27/2010 13:26:47 EDT by Ajay Kumar . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu