Polish Poetry
[Translated by Danuta Romanowska]


 

SUNBEAM

Into my home
falls a sunbeam
and with it, God's Love.
And the fields of grain are brightened
and the flowers are as beautiful as the sun.
How much joy from the one Love
O My God.
She never loses a person
but only gives help
in school and in work
in misery and in hunger
only share a prayer with her.
The Heart of the Lord is open
for everyone,
but you yourself choose
your own way.

Maria Szlachetka

PROMYK SŁOŃCA

Wpadł mi do domu
promyk słońca
a w nim jest miłość Boża.
I rozjaśniały łany zboża
i kwiaty są piękne jak słońce.
Ileż radości z jednej miłości
O Mój Boże.
Ona nie zgubi nigdy człowieka
tylko nam pomóc może
w szkole i w pracy
w nędzy i głodzie
tylko się modlitwą z nią podziel.
Serce Pana otwarte jest
dla wszystkich,
a ty sobie wybierz
swoją własną drogę.
Janusz Szot
Stary Sącz

Maria Szlachetka

 

 


Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Scott Hofmeister , was last modified Thursday, 08/20/2009 14:50:23 EDT by Michael P. Duricy . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu