Polish Poetry
[Translated by Danuta Romanowska]


 

Song IV

O, be merciful and for a short time
Cover me with your hands, like a bird without feathers!
Let me nourish myself with a morsel of truth,
Let it be that I finish my prayers,
Let the planted flower grow on the tomb
Let it be that I hear how the heart strikes
Let me fly through the circle of the sun. . .
You can wait! You are Eternal!

Maria Konopnicka

Pieśń IV

O, bądź miłościw, i na matą chwilę
Zakryj mnie dłonią, jak ptaka bez pierza!
Niech odrobiną prawdy się posilę,
Niechaj dokończę mojego pacierza,
Niech kwiat zasiany wzejdzie na mogile,
Niechaj posłucham, jak serce uderza,
Niechaj lot wezmę przez okrąg słoneczny...
Ty możesz czekać! Ty, ty jesteś wieczny!

Maria Konopnicka

 

 


Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Scott Hofmeister , was last modified Thursday, 08/20/2009 14:53:37 EDT by Michael P. Duricy . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu