Polish Poetry
[Translated by Danuta Romanowska]


 

PRAYER

Prayer for me
is a deep breath,
between sadness and happiness
between Love which is never enough.

I dedicate myself to God,
so I pray through everything,
which fills my daily life.

I pray with the words of the Psalms,
On the beads of the rosary,
I stand tall like a ballerina on her toes,
In order to see God better.

Prayer is the breath of God in us,
A breath - this is Life,
I pray to live for God.

Marian Drynkorn

MODLITWA

Modlitwa to dla mnie
głęboki oddech,
między smutkiem i radością,
między miłością, której ciągle za ma

Powierzyłem swoje życie Bogu,
więc modlę się przez wszystko,
co wypełnia moją codzienność.

Modlę się słowami psalmów,
na paciorkach różańca,
wspinam się jak tancerka na palcach
aby lepiej dostrzec Boga.

Modlitwa to oddech Boga w nas,
oddech to życie,
modlę się aby żyć dla boga.

Marian Drynkorn

 

 


Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Scott Hofmeister , was last modified Tuesday, 06/08/2010 15:04:01 EDT by Michael P. Duricy . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu