Polish Poetry


 

MARY! YOU ARE OUR MOTHER

Mary! You are our Mother and we are your children!
In these few words, an ocean of comfort is contained...
Away from the soul's dark thoughts, sorrows, anxieties!
Earth! You are not only a valley of sufferings!

Mary! You are our Mother solemnly given
Through Jesus in His most terrible moment of death!
You are our Mother most cherished, Mother beloved!
Given to us in testament by Your Son from the throne of the cross.

Mary! You are our Mother and we are your children!
You are our refuge and you point the way to salvation!
May your heart like a guiding star shine for us! May our
tears be dried and our suffering relieved!

Mateusz Jez

MARJO! TYŚ NAM MATKĄ!

Maryjo! Tyś nam Matką, a my dzieci Twoje!
W tych kilku słowach morze pociechy się mieści...
Precz z duszy czarne myśli, smutki, niepokoje!
Ziemio! tyś nie jest tylko padołem boleści!

Maryjo! Tyś nam Matką uroczyście daną
Przez Jezusa w najcięższej chwili Jego skonu!
Tyś nam Matką najczulszą, Matką ukochaną!
Dał Cię nam w testamencie Syn Twój z krzyża tronu.

Maryjo! Tyś nam Matką, a my Twoje dzieci! Bądźże
Ucieczką naszą i deską zbawienia, Niech Twe Serce jak
gwiazda przewodnia nam świeci! Niech osusza łzy
nasze, niech koi cierpienia!

Mateusz Jez

 

 


Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Michael P. Duricy , was last modified Friday, 08/27/2010 12:57:35 EDT by Ajay Kumar . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu