WRITTEN FOR THE VISIT OF JOHN PAUL II to ZYWIECCZYZNA, 22 May 1995
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


Written For the Visit of John Paul II to Zywiecczyzna, 22 May 1995

 

Here where the Vistula is born,
Where she begins,
Where mountains frolic
With clouds on the tops,
Here, in these beautiful mountains
You arrive in this scheduled spot
To greeet your countrymen.

 

Let all be glad, rejoice
In cities and villages
Throughout the mountains.
You have the words of consolation
For sadness and troubles.
You attempt to dry the tears
Which flow from our eyes.

Written For the Visit of John Paul II to Zywiecczyzna, 22 May 1995

 

Tu, gdzie Wisła się rodzi,
Gdzie bierze początek,
Gdzie halny baraszkuje
Z chmurami po szczytach,
Tu, w ten piękny beskidzki
Przybywasz zakątek,
Żeby się z rodakami
Swoimi przywitać.

Niech się cieszą radują,
I miasta, i wioski
Rozsiane po Beskidach
Od Żywca po Skoczów.
Ty masz słowa Pociechy
Na smutki i troski,
Potrafisz łzy osuszyć,
Co płyna nam z oczu

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Monday, 08/27/2012 15:03:23 EDT by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu