WANDERER'S LITANY (Litania Wędrowca)
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach , Translated by
- Fr. Jan Pach ]


WANDERER'S LITANY

Radiant Mother
from the green fields and wayside chapels
from city noise and forest stillness
dreams in the fantasy of children
and in the meditation of old men
Pray for us

Madonna sculpted in stone
carved in wood painted on
canvas sung in the notes
sketched in the heart
Pray for us

Madonna from the gnarled hand of the mountaineer
from the green grass
from the crystal tears of the penitent
from the thunder of the waterfall
from the praying icons
Pray for us

Madonna from Czestochowa
from Lourdes, Fatima, and Limanowa
from wild paths
from the melody of bells
from cottages and apartments
from fields and streets
Pray for us

Ebony Madonna
Black - smiling
from millions of sculptures and pictures
always the same
Pray for us

Madonna
the human heart's Radiant Beam
Dawn of Hope
Best Mother
Mary in the Gospels
Pray for us

Litania Wędrowca

Matko promienna
z pól zielonych i kaplic przydrożnych
z gwaru miasta i ciszy lasu
wymarzona w fantazji dzieci
i w zadumie starca
módl się za nami

Madonno wyryta w kamieniu
wystrugana w drewnie
wymalowana na płótnach
wyśpiewana w nutach
naszkicowana w sercu
módl się za nami

Madonno spod sękatej ręki górala
z traw zielonych
z łez kryształowych pokutnika
z wodospadów grzmotu
z ikon rozmodlonych
módl się za nami

Madonno z Jasnej Góry
z Lourdes Fatimy i Limanowej
z polnych ścieżek
z melodii dzwonów
z chat i bloków
z pól i ulic
módl si? za nami

Madonno hebanowa
Czarno-uśmiechnięta
z milionów rze?b i obrazów
zawsze ta sama
módl się za nami

Madonno
ludzkich serc Promieniu
Jutrzenko nadziei
Matko Najlepsza
Maryjo z Ewangelii
módl się za nami

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by shashikanth enamanagandla , was last modified Wednesday, 08/31/2011 11:42:22 EDT by shashikanth enamanagandla . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu