TO MOTHER OF GOD GROMNICZNEJ
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


To Mother Of God Gromnicznej

No great words are heard;
you are silent,
closed in a frame,
with cuts on your face.

You speak to me with the look of truth,
with the silence of simplicity
and the smile of love.

You are close to me,
tearing down the barriers of space
and the chains of time;
you walk with me
like a shadow in the zenith of the sun.

Mother of the darkened face
with a cheek like raped soil,
Mother of silence,
allow me to stand before you
like a wax candle.

Ignite me with the fire of your Son;
let me be covered from the storm
with the overcoat of your heart,
burning with a clean flame
and burning out at the end.

Do Matki Bożej Gromnicznej

Nie słychać wielkich słow
milczysz
zamknięta w Ramy
napinające pociętą Twarz

Mówisz do mnie wejrzeniem prawdy
milczeniem prostoty
i uśmiechem miłości

Jesteś mi bliska
zrywasz bariery przestrzeni
i kajdany czasu
wędrujesz ze mną
jak cień w zenicie słońca

Matko o asfaltowej Twarzy
z Policzkiem jak poryta gleba
Matko milcząca
pozwól że stanę przy Tobie
jak woskowa świeca żyjesz dzięki Jej gorącemu sercu

Zapal mnie ogniem Twojego Syna
niech osłonięty od wichur
płaszczem Twego Serca
płonę czystym ogniem
i wypalę się do końca

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Thursday, 02/16/2012 12:33:22 EST by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu