They do not have wine (Wine nie mają
[Original written in Polish by Fr.Jan Pach, pauline, Translated by
Fr. Jan Pach, Pauline]


They are coming to Mother. The need for a
meeting with her and with her Son is greater
than any other value. Those who understand this
are those who once touched their ear to this
venerable wall, gazed into the eyes of Mother,
and heard her words:
" They do not have wine."

Przychodzą do Matki. Potrzeba spotkania z Nią, z Jej Synem większa jest od każdej ceny. Zrozumie to ten, kto choć raz prżyłozył ucho do czcigodnych murów, zapatrzuł się w oczy Matki i uslyszał Jej słowa:
"Wina nie mają."

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by shashikanth enamanagandla , was last modified Wednesday, 08/03/2011 15:19:49 EDT by shashikanth enamanagandla . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu