STORIES FROM OLD FIGURES (OPOWIEŚCI STARYCH FIGUR)
[Original written in Polish by Z. G.]


Stories from old figures
Those roadside chapels, those from past years.
Truly they are our fathers' past,
The forgotten world of our forefathers!

We can meet them everywhere
Even if they do not have a date on them...
Think, through the centuries,
Beside them our grandfathers were praying!

They stand, quiet and alone,
Sometimes the , wind sings for them...
Sometimes the rain washes off the dust,
Sometimes someone puts flowers on them!

Today, after years, many figures
Have stories to tell us...
Others are carried by the wind over the fields
And those, only God knows!

Opowieści starych figur,
Tych prżydroznych, tych sprzed lat..
Wszak to ojców naszych przeszlośc,
Zapomniany przodków świat!

Spotkać je mozemy wszedzie
I choć nie ma na nich dat...
Pomnij, iz przez cale wieki,
Przy nich modlil się nasz dziad!

Stoją ciche i samotne,
Czasem im zanuci wiatr...
Czasem deszcz obmyje z kurzu,
Czasem ktoś poloży kwiat!

Dziś, po latach, wiele świątków
Swą opowieść dla nas ma...
Inne uniósl wiatr na pola
I te tylko Pan Bóg zna!

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Monday, 12/05/2011 15:33:09 EST by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu