BARKA-RIVER BOAT
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


River Boat

Once the Lord stood on the shore,
searching for people ready to follow Him,
to catch hearts with God's words of truth.

O Lord, it was You who looked at me,
Your lips today pronounced my name.
My boat I will leave on the shore,
together with You, today I will begin a new catch.

Barka

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
by łowić serca słów Bożych prawdą.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoj usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawaiam na brzegu,
razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Wednesday, 03/07/2012 09:34:26 EST by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu