QUEEN OF MAY
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


Queen Of May

Queen of May
in love with the blue sky
with the flood of flowers
with the fragnance of the fields
with the songs of the birds

Friends who love the Lord
Lady of warm mornings
Lilac blooming with the fragnance of smiles
Willow with golden hair over the stream
in whose shadow I rest

Melody of quiet night
entangling my arms
rising like the branches of the popular tree
in prayers of adoration

I kneel on soft cushions under the trees
on the branches birds are praying
flowers are singing hymns of adoration
I call to You by the sinking silence

You come towards me by the avenue of fragrant chestnuts
Radiant Lady of my dreams
Often I do not see your figure
but I read by the steps
that you walk with me

Virgin with the heart of eternal spring
Confirm that my young life
Will bloom, not expire, in May

Majowa Pani

Królowo maja
zakochana w błękicie nieba
w kwiatów powodzi
w zapachu pól
w śpiewie ptaków

Przyjaciółko zakochanych w Bogu
Pani ciepłych poranków
Bzie rozkwitły zapachem uśmiechu
Wierzbo złotowłosa nad potokiem
w której cieniu spoczywam unurzony

Melodio nocnej ciszy
oplatającej moje ramiona
wzniesione jak smukłe gałęzie topoli
do modlitwy uwielbienia

Klęczę na puszystej poduszce pod drzewami
na gałęziach modlą się ptaki
kwiaty śpiewają hymn uwielbienia
wołam do Ciebie ciszą zatopienia

Idziesz ku mnie aleją pachnących kasztanów
promienna Pani moich marzeń
Choć nie widzę Twej postaci
czytam po śladach
że idziesz ze mną


Dziewico z Sercem wiecznej wiosny
spraw by moje pączkujące życie
rozkwitło niegasnącym majem

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Tuesday, 02/14/2012 11:29:56 EST by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu