PRAYING VIRGIN (Dziewico Rozmodlona)
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach , Translated by - Fr. Jan Pach ]


Listening Virgin
change the noise in my heart
to the quiet of Nazareth
teach me to absorb the prayers of the greens
and the heat in a grain of sand

Virgin who gave birth in Bethlehem
Madonna to the end of time
Evangelist Eve of the New Generation
teach us to love silence and perseverance
humility of Christmas night
place Jesus in my heart
as in the manger

Praying Virgin
Picture of simplicity
Mother of our prayers
teach us life
give us the power to last under the cross
and the courage to enter under the roof
of your house

Dziewico Słuchająca
przemien rozgwar mego serca
w ciszę Nazeretu
naucz pochwycić modlitwę zieleni
i rozgrzanych ziaren piasku

Dziewico Rodzaca w Betlejemie
Madonno kresu czasu
Ewangeliczna Ewo Nowego Rodzaju
naucz miłości cichej i wytrwałej
pokory Nocy Narodzenia
złóż Jezusa w mym sercu
jak w Złobie

Dziewico Rozmodlona
Wzorze prostoty
Matko naszych modlitw
naucz nas życia
daj siłę trwania pod Krzyżem
i odwagę wejścia pod strzechę
Twego Domu

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Tuesday, 10/18/2011 16:41:15 EDT by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu