PRAYER FOR A WORD
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


Prayer For A Word

I pray to you
for words of listening
for sincere words and thought
for words bright like the luster of the sun
simple like the trill of a nightengale
for words sincere like the smile of a child
for words of joy
hope
and success

 

Modlitwa o słow

Modlę się do Ciebie
o słowa słuchanie
o szczerość słów i myśli
o słowa jasne jak blask słońca
proste jak szczebiot słowika
o słowa szczere jak uśmiech dziecka
o słowa radości
nadziei
i szczęścia

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Monday, 08/27/2012 15:05:11 EDT by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu