PRAYER (MODLITWA)
[Original written in Polish by Henri Caldelari and Isabelle Barman, Translated by Henri Caldelari and Isabelle Barman]


PRAYER

Mary, we glorify you.
You gave us Jesus,
and he showed us the love of the Father.
Be praised
because you said, “yes," to God's love.
Help us to accept the gift of faith,
teach us sincere love
and daily sacrifice.
In our lives, long hours have already elapsed
in which we did not know Jesus;
therefore, be with us
and give us hope in desperate hours.
Give faith in the hour of despair
and joy in the hour of pain.
Give us courage in moments of weakness
and teach us absolute obedience.

MODLITWA

Maryjo, wysławiamy Cię.
Ty dała nam Jezusa,
a On objawił nam miłość Ojca.
Bądź błogosławiona,
ponieważ powiedziałaś„tak" Bożej miłości.
Pomóż nam przyjąc dar wiary,
ucz nas szczerej miłości
i codziennego poświęcenia.
W naszym życiu upłynęły już długie godziny,
w czasie których nie znaliśmy Jezusa,
bądź więc z nami
i daj nam nadzieję w godzinie rozpaczy.
Daj wiarę w godzinie zwątpienia
i radośc w godzinie bólu.
Dodawaj nam otuchy w chwilach slabości
i ucz nas absolutnego posłuszeństwa.

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Tuesday, 10/18/2011 16:42:49 EDT by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu