PRAYER (MODLITWA)
[Original written in Polish by Alessandro parronchi, Translated by Alessandro parronchi]


PRAYER

Mother of sailors,
light our way.
Mother,
turn your holy eyes to us
and see our tears,
hasten the slow steps
of those who do not think about You,
and listen to our songs of supplication.
Calm the winds on the sea,
open hearts for love,
console the faithful,
be a lighthouse for wanderers
and the morning star for the dying.
Remember everyone.

MODLITWA

Matko żeglarzy,
oświecaj naszą drogę.
Matko,
zwróć swe święte oczy na nas i zobacz nasze łzy,
przyspieszaj powolne kroki
tych, którzy nie myślą o Tobie,
i wysłuchuj naszych błagalnych śpiewów.
Uciszaj wiatry na morzu,
otwieraj serca na miłość,
pocieszaj wierzących,
bądź latarnią morską dla błądzących
i gwiazdą zaranną dla umierających.
Pamiętaj o każdym.

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Wednesday, 08/31/2011 11:42:22 EDT by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu