OUR FATHER (OJCZE NASZ)
[Original written in Polish by Fr. Janusz Pasierb, Translated by Fr. Janusz Pasierb]


OUR FATHER

Our Father who art also on earth
where Your name is hallowed not only in prayer
and your Kingdom does not roar in the sun like the trees
but is silent in the dark like grain
bitter like justice and hard like holiness
and on the rock it rises against Hope

It grows up from the earth and comes from heaven
It is difficult for us like faith and impossible like love
which comes regardless and calls us
These matters will be a temptation stronger than bread
and let the final form be Your will
when faith and hope already disappear

OJCZE NASZ

Ojcze nasz który jesteś także na ziemi
gdzie Twoje imię święci nie tylko modlitwa
a Twoje królestwo nie szumi w sło?cu jak drzewo
lecz milczy w ciemności jak ziarno
gorzkie jak sprawiedliwość i jak
świętość twarde
i na skale wschodzi wbrew nadziei

Ono wyrasta z ziemi i ono zstępuje z
nieba
trudne dla nas jak wiara i niemożliwe
jak miłość
która przychodzi mimo wszystko i
nas woła
Spraw nich będzie ono pokusą
silniejszą od chleba
i niech w nim ostatecznym kształtem
stanie się Twoja wola
gdy wiara i nadzieja już przeminą

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Wednesday, 08/31/2011 11:42:22 EDT by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu