MY MOTHER (MATKA)
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


MY MOTHER

The heart trembles
before the delicate touch
of Mother's face.

It is not easy to be your son.

Mother bends towards the cradle;
her smile follows your steps.
You live - thanks to her ardent heart.

They go beside each other:
Mothers,
Heavenly and Earthly,
Two Sisters.
One thing joins them together:
Love.

On my shoulder I feel
her blessing hand
when I depart for duty
on the road enlightened by her glance.

Mother
Temple of Love
Eternal Expectation

Mother
I thank you that I am in your heart
as I was in your womb.

I remember that September day
in the shadow of the linden tree
which,like the arch of a cathedral,
covered the head of the Madonna
in a white habit
and piled at her feet
a heavy rosary.

I remember
Mother's look,
her blessing hand,
her eyes overflowing with tears of separation,
worries and happiness,
and words
which to this day are never quiet,
"Be a good priest."

Today
only with distant memories
when I kneel to pray
I recognize in the face of the Mother of Jasna Gora
two faces
pressed close in anxiety

Warm

Pigeons of Prayer

MATKA

Serce się wzdryga
przed delikatnym muśnięciem
twarzy Matki

Niełatwo byc synem

Matka pochyla się nad kołyską
Jej uśmiech żegna twoje kroki
żyjesz dzięki Jej gorącemu sercu

Idą obok siebie
Matki
Niebianska i Ziemska
dwie Siostry
jedno łączy Je imię
Miłośc

Na plecach czuję
błogosławiącą dłon
gdy odchodziłem na służbę
drogą rozświetloną Jej spojrzeniem

Matka
świątynia Miłości
Wieczne Czekanie

Mamo
Dziękuję Ci
że jestem w Twyrn sercu
jak byłem w Twym łonie

Pamiętam ten dzien sierpniowy
w cieniu lip
ktore zlewały się jak sklepienie katedry
nad głową Madonny
biały habit
plątał się pod nogami
wielki rożaniec

Pamiętam
spojrzenie Mamy
błogosławiącą dłon
oczy brzemienne łzami rozłąki
niepokoju i radości
i słowa
ktore do dziś nie ucichły
"Bądź dobrym księdzem."

Dziś
oddalony o wspomnienie
gdy klękam do modlitwy
odnajduję w Obliczu Jasnogorskiej Matki
dwie Twarze .
przytulone w zatroskaniu

Ciepłe

Gołąbki modlitwy

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Shashikanth Enamanagandla , was last modified Thursday, 02/16/2012 11:53:08 EST by Shashikanth Enamanagandla . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu