MOTHER'S HANDS (Ręce Matki)
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach , Translated by - Fr. Jan Pach]


Open are Mother's hands
heavy like a mature bunch of grapes
cracked palms
ravaged by the troubles collected from her children
swollen by the prayers of withering branches

Mother's hands
stretched out above the world
hands of eternal returns
hands the hope of despair
hands of happy paths and drowned boats
hands stillness after the storm
hands of weeping, broken trees
hands keeping the world in the hinges of love

Open are Mother's hands
full of God.

Otwarte ręce Matki
ciążące jak dojrzałe kiście winogron
spękane dłonie
zniszczone trudem zbierania w sobie dzieci
opuchnięte od modlitwy usychających gałęzi

Ręce Matki
wyciągnięte nad światem
ręce wiecznych powrotów
ręce nadziei zrozpaczonych
ręce szczęśliwych dróg i tonących łodzi
ręce ciszy po burzy gradowej
ręce płaczących drzew połamanych
ręce trzymające świat w zawiasach miłości

Otwarte ręce Matki
pełne Boga

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Tuesday, 10/18/2011 16:41:17 EDT by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu