MOTHER'S FACE
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


Mother's Face

Mother's face
eyes of rapture
guide with unknown certainity

Silent

Hands point
to the fruit of your humility

Mother of people expelled from paradise
Undying hope of return
Brightness cut by sabers of darkness

From the edge of your face to the edge of my heart
grows the eternity of exile
From the edge of silence to the edge of supplications
extends the call of awakened eagles
From the edge of prayer to the edge of revolt
rises the curse of thorns and thistles

After all, from edge to edge
is only a touch of trust

Twarz Matki

Twarz Matki
porywa oczy
prowadzi w nieznaną pewność

Milcząca

Wskazuje dłonią
na Owoc swej pokory

Matka ludzkości wygnanej z raju
niegasnąca w nadziei powrotów
Jasność pocięta szablami ciemności

Od brzegu Twarzy do brzegu mego serca
wyrasta wieczność tułaczki
Od brzegu milczenia do brzegu błagania
rozciąga się wołanie przebudzonych orłów
Od brzegu modlitwy do brzegu buntu
narasta przekleństwo cierni i ostów

A przecież od brzegu do brzegu
jest tylko dotyk ufności

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Tuesday, 06/12/2012 10:44:16 EDT by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu