MOTHER OF JOHN PAUL II(MATKA JANA PAWŁA II)
[Original written in Polish by O.Jan Pach, paulin, Translated by Fr. Jan Pach, Pauline]


Came to us from the east
Dark
Silent
Virgin Mother
came under the wings of the white eagles
to guard Polish homes

Was not afraid of sacrilegious sabers
Swedish bullets
claws of the conquerors
does not even run away from the den of the dragon
was not afraid of the bloody glare of wars

Not overgrown are the ways to Jasna Gora
loud silence
Bright Mystery

Through rainbow tears
wounded face
brings about transformation

Came out of six centuries of stillness
to enlarge the way to the Source of Hope
in the trust of the purple to white Pope
through whose heart the whole world hears Her.

.

Przyszla do nas od Wschodu
Ciemna
Milcząca
Rodzaca Dziewica
przyszła pod skrzydła białych orłów
strzec polskiego domu

Nie lęka się świętokradzkich szabli
szwedzkich kul
pazurów zaborców
ani na pustynie przed smokiem ucieka
ani się lęka krwawej łuny wojen

Nie zarosly ścieżki do Jasnej Góry
głośnej milczeniem
Jasnej Tajemnicą

Przez tęczę łzawą
poranione Lico
sprawia przemianę

Wyszła z sześciu wieków ciszy
poszerzac ścieżki do Zródła Nadziei
przez ufność purpury do bieli Papieza
którego sercem cały świat Ją słyszy

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Tuesday, 10/18/2011 16:41:14 EDT by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu