MOTHER'S EYES
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


Mother's Eyes

Every day I look
into Your eyes, Mother,
and study the Silent Secrets
continually reading in them God
streching out hands towards me
I recognize You
and myself.

Mother of worries
I hear the silent grievance
of my wastefulness
in tears that flow from your eyes
in the pain of your wounded Face
on the coldness of my heart
and the Judas kiss.

Your eyes, Mother
are the mirror of my heart
that break the shell from my eyes
by the heat of your glance.

Look
Mother of the bright eyes
from Your Dark Face
with my eyes.

Oczy Matki

Co dzień spoglądam
w oczy Twoje Matko
w studnię Cichej Tajemnicy
wciąż odczytuję w nich Boga
wyciągającego ku mnie ręce
odnajduję Ciebie
i siebie

Matko zatroskana
słyszę cichą skargę
na moje marnotrawstwo
na łzy wyciskane z Twoich oczu
na piekący ból poranionego Oblicza
na chłód mego serca
i judaszowy pocałunek

Twe oczy Matko
są zwierciadłem mojego serca
zerwij łuskę z moich oczu
przepal żarem wejrzenia

Popatrz
Matko jasnych oczu
z Czarnego Oblicza
moimi oczami

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Thursday, 02/16/2012 11:53:08 EST by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu