MAMO (MAMO)
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach]


MAMO

Today I will not call you
Mother
or the Lady of Heaven;
those are just the shadow of Dawn

I will not cali you Star
even though you deliver happiness during the night
or Queen or Handmaid;
I will not repeat empty words

I will sit down, look in your eyes,
and I will say,
MAMO!

MAMO

Nie nazwę Cię dziś Matką
ani niebios Pania
to tylko cienie Jutrzenki

Nie nazwę Cię Gwiazdą
choc radośc w noc rodzisz
ani Królową czy Służebnicą
nie będę pomnażał pustych słów

Siądę wpatrzony w Twe oczy
i powiem

Mamo

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Monday, 03/12/2012 10:56:17 EDT by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu