LISTENING IN LOVE
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


Listening In Love

Daughter of God
started before heaven
looked at itself in the water

Mother of the Word
revealed before sunrise
which in your shadow hid its beams
so as not to burn the earth

Beloved of the Spirit
wed to heaven
Dovecote of unified love

Sister of humanity
listening in love
Three-fold Unity
Her Temple and my rest

Comfort me in Your Heart

Zasłuchana w Miłość

Córko Boga
poczęta zanim niebo
przejrzało się w wodzie

Matko Słowa
objawiona przed wschodem Słońca
które w Twym cieniu ukryło promienie
by nie spalić ziemi

Oblubienico Ducha
zaślubiona niebu
Gołębniku uwolnionej miłości

Siostro człowieka
zasłuchana w Miłość
Troistej Jedności
Swiątynio Jej i mego spoczynku

Utul mnie w Swym Sercu

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Monday, 08/27/2012 15:05:12 EDT by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu