LET US SIT TOGETHER (MODLITWA)
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach , Translated by - Fr. Jan Pach ]


LET US SIT TOGETHER

For You, what is gold,
tinkling corals,
armfuls of flowers,
amd smoke from incense?
You prefer tears mixed with pollen
and knees praying around the altar.

Let us sit together
in the shadow of night's silence.
Allow me, Mother,
to wipe up your tears,
heal the wounds,
and sing of joy.

With your free hand,
tuck me to your heart
like your Son.

Siądźmy razem

Po co Ci złoto
brz
ęczące korale
narecza kwiatów
i kadzide
ł dymy
Ty wolisz
łzy
zmieszane z py
łem
i kolan modlitw
ę wokół ołtarza

Si
ądźmy więc razem
w cieniu nocnej ciszy
pozwól mi Matko
ze
łzy Ci osuszę
zagoj
ę Rany
i rado
ść zanucę

Ty woln
ą ręką
przytul mnie do Serca
jak Syna

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Tuesday, 10/18/2011 16:41:13 EDT by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu