JASNA GORA WALLS (JASNOGóRSKA OAZA)
[Original written in Polish by O.Jan Pach, paulin, Translated by
Fr. Jan Pach, Pauline]


If you do not believe in the whispering winds
which above the polish earth hums Thanksgiving songs
if you do not feel the heat of love
but you have a human heart
come and listen
how Spring breathes

Walk to the walls of the Ark of the Covenant
stick your ear to the walls of the chapel
hear the prayers from the centuries
and whisper your own night prayers
which you would be ashamed to say during the day

Kiss the stones saturated
by tears and blood of heroes
enter near Our Lady's throne
look in the eyes of Our Mother
and you will find in them yourself
fall on your face
and sarurate the stones
hungry for your tears

  jezeli nie wierzysz opowiesciom wiatru
co nad polska ziemia nuci piesn dziekczynna
jesli nie czujesz zaru milosci
ale masz serce czlowieka
przyjdz i posluchaj
jak oddycha zrodlo

wejdz w mury Arki Ocalenia
przyloz ucho do scian Kaplicy
uslyszysz modlitwe wiekow
i swoj szept nocny
ktorego w dzien sie wstydzisz

Ucaluj kamienie nasiakle
lzami i krwia bohaterow
wejdz przed tron Sluzebnicy
popatrz w oczy Matki
a znajdziesz w nich siebie
upadniesz na twarz
i nasycisz kamienie
glodne twojej lzy

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by shashikanth enamanagandla , was last modified Wednesday, 08/03/2011 14:23:30 EDT by shashikanth enamanagandla . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu