HOLY MARY, MOTHER OF SORROWS
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


Holy Mary, Mother Of Sorrows

Holy Mary, Mother Of Sorrows,
Teach us to understand the meaning of the cross
in our lives,
so that we can add to our bodies
what is lacking in the suffering of the Christ
for the good of his mystical body,
which is the Church.
And when we finish our temporal piligrimage,
help so that we are able to live with You eternally
in the heavenly kingdom
Amen

 

Święa Maryjo, Matko Bolesna,

Święa Maryjo, Matko Bolesna,
naucz nas rozumieć znacenie krzyża
w naszym życiu,
abyśmy dopełniali w naszych ciałach
braki udręk Chrystusa
dla dobra Jego ciała mistyczego,
którym jest Kościół.
A kiedy zakońnczymy doczesnę pielgrzymkę,
spraw, byśmy mogli żyć z Tobsę wiecznie
w królestwie niebieskim
Amen

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Tuesday, 08/28/2012 10:31:04 EDT by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu