GOD VISITS THE EARTH (Bóg nawiedził żiemię)
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach]


GOD VISITS THE EARTH

Scattered grain sprouts towards life;
the sown gift is not silent.
Heavy bunches of grapes promise wine;
from the mature flowers falls the fruit

She cannot keep this happiness for herself;
the gift pushes her towards the people.
She wants to share with her heart,
to break it like bread.
This great secret she hides within herself.

She runs through the hills
carrying God beneath her heart which
rushes towards heaven
like a hungry bird.

The two relatives meet
and understand
that God visits the earth.

St. John bows to the Messiah
and billowing leaves in an air of joyfulness
accompany her thanksgiving Magnificat,
and Mary remains
the Mother of New Times,
the Mother Calling from the desert.

People passing by
do not realize the miracle.
The sun was still shining
and the dark nights were coming,
but in the sky
rose
the Star of New Life.

Bóg nawiedził żiemię

Rzucone ziarno kiełkuje ku życiu
zasiany dar nie milczy
obwis?e kiście winogron zwiastują wino
z dojrzałych kwiatów sypie się owoc

Nie mogła w sobie pomieścic radości
Dar popychał Ją ku ludziom
chciała dzielic się Sercem
łamac jak chleb
wielką Tajemnicę ukrytą w Swym wnętrzu

Spieszyła przez góry
niosąc Boga pod Sercem
które rwało się ku Niemu
jak zgłodniałe pisklę

Spotkały się Krewne
i zrozumiały
że Bóg nawiedził ziemię

Ŝwięty Jan ukłonił się Mesjaszowi
a liście falujące w powiewie radości
wtórowały dziękczynne Magnificat

I pozostała Maryja
Matka Nowego Czasu
u Matki Wołajacego na pustyni

Ludzie przechodzili obok
nieświadomi cudu
słonce nadal świeciło
i przychodziły ciemne noce
a na niebie
wschodziła Gwiazda.
Nowego życia

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Shashikanth Enamanagandla , was last modified Monday, 12/05/2011 15:33:11 EST by Shashikanth Enamanagandla . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu