Gift (Dary)
[Original written in Polish by Katarzyna Sarabun, Translated by Danuta Romanowska]


You gave Your Son
So that I could be in Your Kingdom;
Life, so that I could live for You.
Free will, to choose
the path of Life.
Faith, to believe in
Your existence.
Intellect, to recognize
The sign of Your love.
Heart, to love my neighbor.
Tears, to demonstrate
emotion.
Lips, to be able to glorify
You in song.
Cross in life, to understand
How great a grace is Your love.

Dałeś swego Syna,
Abym mogła być w Królestwie Twoim
Życie, abym mogła żyć dla Ciebie.
Wolną.wolę, bym wybrała
Drogę życia.
Wiarę, abym wierzyła w
Twoje istnienie.
Rozum, abym rozpoznawala
Znaki Twej miłości.
Serce, do kochania bliźniego
Łzy, abym okazywala
Wzruszenie.
Usta, abym mogla
Wysławiać Ciebie pieśnią.
Krzyż życia, abym zrozumiała
Jak wielką, łaską. jest Twoja miłość.

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Wednesday, 02/23/2011 16:08:07 EST by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu