ENTREATY FOR YOUR EYES
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


Entreaty For Your Eyes

Your black eyes
deep withour a bottom
full like ripe apples
in the garden of paradise
set in your face
carved by tears
They look into the innermost recesses of my heart
where the midday sun
and the thoughts of brotherly hearts
do not penetrate
there you awake my shadow
embedded in the pain of your face


Look at me
Mother of the passing shadows
Give me eyes
big as God and as man
eyes without the shadow of sins
and the setting sun
I strip off the glasses
of my world


Give me your eyes
black and large
the eyes of a Mother
bending beside a child's cradle

 

Prośba o Twoje oczy

Oczy Twe czarne
o głębokości bez dna
pełne jak dojrzałe jabłka
w rajskim ogrodzie
osadzone w Twarzy
rzeżbionej łzami
patrzą w najtajniejsze zakamarki m
gdzie nie dochodzi słońce południa
ani reflektory bratnich serc
tam budzisz moje cienie
wrośnięte w obolałe Twe Oblicze


Spójrz na mnie
Matko przemijających cieni
daj mi oczy
duże jak Bóg i jak człowiek
oczy bez cienia grzechu
i zachodów słońca
zdejm okulary
mojego świata


Daj mi swoje oczy
czarne i duże
ocze Matki
pochylonej nad kołyską dziecka

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Tuesday, 08/28/2012 11:00:20 EDT by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu