DAILY VISITATION (ODZIENNE NAWIEDZENIA)
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach , Translated by - Fr. Jan Pach ]


DAILY VISITATION

Through the singing blue sky by the road covered with a carpet of field roses with a heart blossoming with smiling bluebottles walks the Immaculata

She welcomes the praying flowers
bows to the chikTs cradle
lifts the head of the dying old one
waves to golden fields of grain
kneels on the foot path
and prays by the silence of the Annunciation

Yesterday's road to Elizabeth blossoms every day of the Yisitations when the Maiden from Nazareth yisits the wine groves where she planted her Fiat, by the words of her agreement

Be greeted
You are welcomed by the smile of the morning
Be greeted
Quiet Shepherdess of your Son's meadows
Be greeted

CODZIENNE NAWIEDZENIA

Codzienne nawiedzenia Przez rozśpiewany błękit nieba drogą usłaną dywanem polnych róż
z Sercem rozkwitłym uśmiechem bławatów
idzie Niepokalana

Pozdrawia rozmodlone kwiaty
pochyla się nad kołyską dziecka
podnosi głowę konającego starca
faluje na złotym łanie zbóż
klęka na ścieżce
i modli się milczeniem Zwiastowania

Wczorajsza droga do Elżbiety
rozkwita co dzie? w nawiedzeniach
kiedy Dzieweczka z Nazaretu
obchodzi winne gaje
które zasiała swoim "fiat"
słowem tamtej Zgody

Bądź pozdrowiona
wita Cię uśmiech poranka
bądź pozdrowiona
cicha Pasterko na łąkach Syna
bądź pozdrowiona

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Wednesday, 11/09/2011 16:49:33 EST by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu