CALM US (Ucisz nas)
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach]


Virgin of Nazarreth
Smiling and cheerful
for everyone you have time
to lift up the downtrodden
to visit acquaintances
to give water to the thirsty
to comfort the sad with good words
to conquer the angry with a kind smile
to give your own life to every human

Calm Mother
teach us a peaceful life
keep us
Mary
in our escape from ourselves

Dziewico z Nazaretu
Wiśsniaczko pogodna i uśmiechnięta
Tobie dla każdego starcza czasu
żeby podnieść upadłych
odwiedzić znajomych
spragnionym podać wody
pocieszyć smutnych dobrym słowem
zwyciężyć zagniewanych dobrocią uśmiechu
oddać swe życie każdemu człowiekowi

Matko ciszy
naucz nas spokoju życia
zatrzymaj nas
Maryjo
w ucieczce przed sobą

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Monday, 12/05/2011 15:33:09 EST by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu