BE MY LIGHTHOUSE
[Original written in Polish by - Fr. Jan Pach ]


Be My LightHouse

Mother
I am like a breath of wind
like a drop of water
in the face of the sea
let me sink into Your deepness
cover me with Yourself
throw into the deep Your love
do not allow any drop of life to dry out.

I am like a loney boat
fighting with an angry sea
be for me the lighthouse
my Captain
Anchor of Hope
Harbor of Eternity.

Bądż mi Latarnią

Matko
jestem jak tchnienie wiatru
jak krople wody
wobec morza
niech wię utonę w Twej Głębi
otul mnie Sobą
rzuć na głębię miłości
nie pozwól wyschnąć żadnej kropli życia

Jestem jak łódż samotna
walcząca na wzburzonym morzu
bądł mi Latarnią
moim Kapitanem
Kotwicą Nadziei
Portem Wieczności

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Sumithra Kulkarni , was last modified Thursday, 03/01/2012 16:39:01 EST by Sumithra Kulkarni . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu