ANNUNCIATION (ZWIASTOWANIE)
[Original written in Polish by Henri Caldelari and Isabelle Barman]


ANNUNCIATION

Time stopped
when the angel touched your arm
and rustled in a dignified bow

Then you returned from the paradise of meditation
simple words
hot like the sun at noon time
poured into your open heart

The stillness chosen
to be a guest in your heart
answered with an echo of love

And the angel carried the fiat of salvation the most precious pearl in history before the Face of the Father
You remained in silence
on your knees
In your heart bloomed
fresh heavenly apple blossoms

ZWIASTOWANIE

Czas się zatrzymał
kiedy anioł dotknął Twego ramienia
i zaszelescil w dostojnym ukłonie

Wtedy powróciłaś z raju rozmyślan
słowa proste
gorące jak słonce w poludniowej porze
wlewały się w Serce otwarte

Cisza wybrania
goszcząc w Twoim Sercu
odpowiedziala echem miłości

I zaniósł anioł „fiat" zbawienia
najcenniejsza perłę historii
przed Oblicze Ojca

Pozostałaś w milczeniu
na kolanach
z Sercem rozkwitłym
świeżym kwiatem rajskiej jabłoni

Return to Polish Poetry

Home

This page, maintained by The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390, and created by Ramya Jairam , was last modified Monday, 12/05/2011 15:33:08 EST by Ramya Jairam . Please send any comments to jroten1@udayton.edu.

URL for this page is http://campus.udayton.edu