Madonna and Child
 Filippo Lippi
(1406-1469)

Back